Bøtesatser

Dette koster det deg å bryte fartsgrensen hvis du blir tatt.

60 km/t skilt

60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

til og med 5 km/t 800,-
til og med 10 km/t 2.100,-
til og med 15 km/t 3.800,- (2 prikker)
til og med 20 km/t 5.500,- (3 prikker)
til og med 25 km/t 8.500,- (3 prikker)
over 25 km/t Tap av førerkort

70 km/t skilt

70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

til og med 5 km/t 800,-
til og med 10 km/t 2.100,-
til og med 15 km/t 3.400,-
til og med 20 km/t 4.700,- (2 prikker)
til og med 25 km/t 6.400,- (3 prikker)
til og med 30 km/t 8.500,- (3 prikker)
til og med 35 km/t 10.200,- (3 prikker)
over 35 km/t Tap av førerkort

70 km/t skilt

90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

til og med 5 km/t 800,-
til og med 10 km/t 2.100,-
til og med 15 km/t 3.400,-
til og med 20 km/t 4.700,- (2 prikker)
til og med 25 km/t 6.400,- (3 prikker)
til og med 30 km/t 8.500,- (3 prikker)
til og med 35 km/t 10.200,- (3 prikker)
36 km/t til og med 40 km/t 10.650,- (3 prikker)
over 40 km/t Tap av førerkort
 

Andre regelbrudd i stigende størrelsesorden

Glemt førerkort/vognkort/varseltrekant 500,-
Defekt speedometer 500,-
Horn med varierende styrke 500,-
Dekk med for lite mønsterdybde 750,-
Sommerdekk når vinterdekk er påbudt 750,-
Ulovlig kjøring med piggdekk 1.000,-
Manglende sikkerhetsbelte 1.500,-
Bruk av elektronisk utstyr (blant annet mobil) 1.700,- (2 prikker)
Kjøre på motorvei/motortrafikkvei med kjøretøy med maks fart under 40 km/t 1.700,-
Kjøre selvbalanserede kjøretøy på vei med 60 km/t eller mer 2.200,-
Ikke sikret barn under 15 år 2.300,- (3 prikker)
Manglende bruk av blinkelys 2600,-
Feil/manglende bruk av lys 2600,-
For dårlig sikt 2600,-
For mange i kjøretøyet 2600,-
Kjøre uten skilt 2600,-
Manglende parkbrems kjøretøy u/3,5 tonn 2.600,-
Bryte sperrelinjer 4.200,- (3 prikker)
Kjøre på fortau, sykkelfelt, sykkelvei, gangvei 4.200,-
Feil felt ved svinging 4.200,-
Manglende parkbrems kjøretøy o/3,5 tonn 5.250,-
Trimme motorsykkel (moped) 5.500,- (3 prikker)
Kjøre mot innkjøring forbudt 5.500,-
Svingforbud 5.500,-
Snuforbud 5.500,-
Påbudt kjøreretning 5.500,-
Påbudt kjørefelt 5.500,-
Påbudt rundkjøring 5.500,-
Kjøre i kollektiv 5.500,-
Kjøre i sambruksfelt 5.500,-
Kjøre mot enveikjøring 5.500,-
Kjøre i gågate 5.500,-
Kjøre på rødt lys 6.800,- (3 prikker)
For kort avstand til forankjørende 6.800,- (3 prikker)
Ulovlige forbikjøringer 6.800,- (3 prikker)
Brudd på vikepliktsreglene 6.800,- (3 prikker)
Kjørt snøscooter på ulovlige områder 6.800,-

Prikker

8 prikker i løpet av 3 år gir tapt førerkort i 6 måneder. En prikk står i 3 år. Varselbrev sendes etter 4 prikker.

Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

Annet

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 18.500-.

Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

Ved bot til og med 4.000,- 3 dager fengsel
Ved bot til og med 5.000,- 5 dager fengsel
Ved bot til og med 6.500,- 7 dager fengsel
Ved bot til og med 7.000,- 11 dager fengsel
Ved bot til og med 10.500,- 15 dager fengsel
Ved bot over 10.500,- 20 dager fengsel

Komplett oversikt

Komplett oversikt finner du på Lovdata:
FOR 1990-06-29 nr 492: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker